اولین جشن هالوینی ترامپ در کاخ سفید – فوج نیوز

صبا 1 468

 دونالد ترامپ و ملانیا ترامپ رییس جمهور و بانوی اول آمریکا دیروز در کاخ سفید میزبان صدها کودک دانش آموز از مدارس مختلف  در جشن هالوینی کاخ سفید بودند. 

 

 اخباربین الملل,خبرهای بین الملل , اامان جشن هالوینی ترامپ

  

 اخباربین الملل,خبرهای بین الملل , اامان جشن هالوینی ترامپ

 

 اخباربین الملل,خبرهای بین الملل , اامان جشن هالوینی ترامپ

 

 اخباربین الملل,خبرهای بین الملل , اامان جشن هالوینی ترامپ

 

 اخباربین الملل,خبرهای بین الملل , اامان جشن هالوینی ترامپ

 

 اخباربین الملل,خبرهای بین الملل , اامان جشن هالوینی ترامپ

عصر ایران  

تلگرام

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

تلگرام