شماره ٢٨٣: کجایید ای شهیدان خدایی

صبا 1 468
کــجــایـیـد ای شــهـیـدان خــدایـیبــلـاجــویـان دشــت کـربــلـایـی
کـجـایید ای سـبـک روحـان عـاشـقپــرنــده تــر ز مــرغــان هــوایـی
کــجــایـیـد ای شــهـان آســمــانـیبـدانـسـتـه فـلـک را درگـشـایـی
کـجــایـیـد ای ز جــان و جــا رهـیـدهکسـی مر عـقل را گوید کجـایی
کـجــایـیـد ای در زنـدان شـکـسـتــهبــــداده وام داران را رهــــایــــی
کــجــایـیـد ای در مـخــزن گــشــادهکـجـایـیـد ای نـوای بــی نـوایـی
در آن بحرید کاین عالم کف او استزمـانـی بــیـش داریـد آشـنـایـی
کـف دریـاســت صـورت هـای عـالـمز کـف بـگـذر اگـر اهـل صـفـایـی
دلم کف کرد کاین نقش سخـن شدبهل نقش و به دل رو گر ز مایی
بـرآ ای شـمـس تـبـریزی ز مـشـرقکـه اصـل اصـل اصـل هر ضـیایی

تلگرام

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلگرام