شماره ٢۵: من دی نگفتم مر تو را کای بی نظیر خوش لقا

صبا 1 468
من دی نگفـتـم مر تـو را کای بـی نظـیر خـوش لقاای قد مه از رشک تـو چـون آسمان گشتـه دوتـا
امروز صد چندان شدی حاجب بدی سلطان شدیهم یوسـف کنعـان شـدی هم فـر نور مصـطـفی
امشـب سـتـایمت ای پـری فـردا ز گفـتـن بـگـذریفـردا زمـیـن و آسـمـان در شـرح تــو بــاشـد فـنـا
امـشـب غـنیمـت دارمـت بـاشـم غـلـام و چـاکـرتفردا ملک بی هش شود هم عرش بـشکافد قبـا
نــاگــه بــرآیـد صــرصــری نـی بــام مــانـد نـه دریزین پـشـگـان پـر کـی زنـد چـونـک نـدارد پـیل پـا
بـاز از مـیـان صـرصـرش درتـابـد آن حـسـن و فـرشهر ذره ای خندان شود در فر آن شمس الضحی
تــعــلـیـم گــیـرد ذره هـا زان آفــتــاب خــوش لـقــاصــد ذرگــی دلــربــا کــان هـا نـبــودش ز ابــتــدا

تلگرام

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلگرام