شماره ٢۶٨: فدیتک یا ذا الوحی آیاته تتری

صبا 1 468
فـدیتـک یا ذا الـوحـی آیاتـه تـتـریتــفــســرهـا ســرا و تــکــنـی بــه جــهـرا
و انـشـرت امـواتـا و احـییتـهم بـهافــدیــتــک مــا ادریـک بــالــامــر مــا ادری
فعادوا سـکاری فی صفاتـک کلهمو مـا طــعـمـوا ثــمـا و لـا شــربــوا خــمـرا
ولکن بـریق القرب افـنی عـقولهمفسبحان من ارسی و سبحان من اسری
سـلام عـلی قوم تـنادی قـلوبـهمبــالـســنـه الـاســرار شــکــرا لـه شــکـرا
فطوبـی لمن ادلی من الجـد دلوهو فی الدلو حـسـنا یوسـف قال یا بـشری
یطالع فی شعشاع و جنه یوسفحــقــائق اســرار یــحــیــط بـــهــا خــبـــرا
تـجـلی علیه الغیب و اندک عـقلهکما اندک ذاک الطـور و اسـتـهدم الصـخـرا
فظل غریق العشق روحا مجـسماو نــورا عــظــیـمــا لــم یـذر دونـه ســتــرا

تلگرام

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلگرام