شماره ۶۵٣: خوش است حس که در پرده حیا باشد

صبا 1 468
خوش است حس که در پـرده حیا بـاشدکـه بـدنـمـاسـت پـریزاد خـودنـمـابـاشـد
بــرهـنـگـی نـشـود پــرده شــرافـت ذاتچـه نقص دارد اگر کعبـه بـی قبـا بـاشد
کلید صد در بسته است جنبش نفسشلبـی که خـامش از اظـهار مدعـا بـاشـد
مروت اسـت کـه در عـهد آن لـب میگـونفـضـای سـینه من دشـت کربـلا بـاشـد
ازان فــقــیـر تــمــنـای مــومــیـایـی کــنکه خود شکسته تر از نقش بوریا باشد
زسـایلـان در مسـجـد نمی شـود خـالیدر کـریم مـحـال اسـت بـی گـدا بـاشـد
کـدورت اسـت زگـردون نصـیب زنده دلـانکه رزق شمع همین گردازآسـیا بـاشـد
در بــهـشـت نـبــنـدنـدبــر رخــش صـائبمرا کسـی که بـه میخـانه رهنما بـاشد

تلگرام

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تلگرام