عکسهای دیدنی از آرایش و تراشیدن موی سر با داس در چین

صبا 1 468

عکسهای دیدنی از آرایش و تراشیدن موی سر با داس در چین

مجموعه : عکس های خنده دار
عکسهای دیدنی از آرایش و تراشیدن موی سر با داس در چین

مردم یکی از روستایی در چین برای تراشیدن مو با داس استفاده می کند. به نظر میرسد که اینکار بسیار خطرناک باشد، بدون شک کسی که می خواهد موهای خود را کوتاه کند، آرایشگری را انتخاب میکند که تجربه قوی داشته باشد.

.

عکسهای دیدنی از آرایش و تراشیدن موی سر با داس در چین

عکسهای دیدنی از آرایش و تراشیدن موی سر با داس در چین

عکسهای دیدنی از آرایش و تراشیدن موی سر با داس در چین
تلگرام

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

تلگرام