به نقل از زومیت، پاول دوروف ضمن تایید مسئله سرعت دسترسی به تلگرام در ایران بعد از رفع فیلترینگ اعلام کرد تیمش در حال واکاوی مساله است.