فضیلت حامل قرآن

فضیلت حامل قرآن

[٣۴٧٣]١-سکونی از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله فرمودند:همانا اهل قرآن پس از پیامبران و فرستادگان در بالاترین درجۀ انسان ها هستند پس حقوق آنان را اندک نشمارید؛زیرا از سوی خداوند شکست ناپذیر جبار جایگاه والایی دارند.

فضیلت حامل قرآن[٣۴٧۴]٢-فضیل یسار روایت کرده که امام صادق علیه السّلام فرمودند:حافظ قرآنی که به آن عمل کند همراه کاتبان گرامی و نیکورفتار است.

[٣۴٧۵]٣-همو از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله فرمودند:

قرآن بیاموزید؛زیرا قرآن در روز قیامت به صورت جوانی زیبا و رنگ پریده به نزد خواننده اش می آید و به او می گوید:من کسی هستم که شب هایت را به بیداری کشاندم و نیم روزهای گرمت را تشنه ات گرداندم و آب دهانت را خشک کرده، اشک هایت را روان ساختم.هرجا بروی با تو می آیم و هر تاجری به دنبال تجارت خود است و من امروز به نفع تو در پی تجارت هر تاجری هستم و بشارت باد که به زودی کرامتی از جانب خدا به تو می رسد.آن گاه تاجی آورده می شود و بر سرش نهاده می شود و ایمنی به دست راستش و جاودانگی در بهشت به دست چپش داده می شود و دو جامه بر تنش می کنند و سپس به او می گویند:بخوان و بالا برو و هرگاه 

آیه ای می خواند درجه ای بالا می رود و پدر و مادرش نیز اگر مؤمن باشند دو جامه می پوشند و به آنها گفته می شود:این به خاطر آن است که به او قرآن آموختید.

[٣۴٧۶]۴-منهال قصّاب روایت کرده که امام صادق علیه السّلام فرمودند:هر جوان مؤمنی که قرآن بخواند،قرآن با گوشت و خونش درآمیخته،خداوند عزّتمند او را با کاتبان گرامی و نیکوکار قرار می دهد و قرآن در روز قیامت نگاهدارندۀ او می شود و می گوید:پروردگارا!هر عمل کننده ای پاداش عمل خود را گرفت جز عمل کنندۀ به من.پس بهترین نعمت هایت را به او برسان.حضرت فرمود:پس خداوند شکست ناپذیر چیره گر دو جامه از جامه های بهشتی را به او می پوشاند و بر سرش تاج کرامت می نهد.سپس به قرآن گفته می شود:آیا تو را دربارۀ این شخص راضی کردیم؟و قرآن می گوید:پروردگارا!من دربارۀ او به پاداش برتری میل داشتم و آن گاه ایمنی به دست راستش و جاودانگی در بهشت به دست چپش نهاده می شود و سپس به بهشت درمی آید و به او گفته می شود قرآن بخوان و درجه ای بالا برو.سپس به قرآن گفته می شود آیا او را به حقّش رساندیم و تو را خشنود کردیم؟و او می گوید:بله.امام علیه السّلام فرمودند:هرکه قرآن را فراوان بخواند و آن را با سختی و برای اهتمام به آن عهده دار شود خداوند عزّتمند این پاداش را دو بار به او می دهد.

[٣۴٧٧]۵-عمرو و جمیع از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله فرمودند:سزاوارترین مردم به ترس از خدا در نهان و آشکار حامل قرآن است و سزاوارترین مردم در آشکار و نهان برای نماز و روزه حامل قرآن است سپس با بالاترین صدایش فرمود:ای حامل قرآن در برابر آن فروتنی پیشه ساز تا خداوند تو را بالا برد و آن را به حساب خود نگذار که خداوند تو را خوار می سازد.ای حامل قرآن به وسیلۀ قرآن خود را برای خدا بیارای تا خداوند تو را به آن بیاراید و با آن خود را برای مردم آراسته مکن که خدا چهره ات را زشت جلوه می دهد.هرکس قرآن را ختم کند گویی نبوت را میان دو پهلویش جای داده است با این فرق که به 

او وحی نمی شود و هرکس قرآن را جمع کند هدیه اش این است:با کسی که با او نادانی کرده نادانی نمی کند و بر کسی که به او خشمگین شده،خشم نمی کند و با کسی که با او تندی کرده تندی نمی کند بلکه برای بزرگداشت قرآن می بخشد و درمی گذرد و می آمرزد و بردباری می کند.و هرکس قرآن به او داده شود و گمان کند به کسی از مردم چیزی بهتر از آن داده شده است آنچه را خدا کوچک شمرده بزرگ داشته است و آن چه را خدا بزرگ داشته کوچک شمرده است.

[٣۴٧٨]۶-ابان تغلب روایت کرده که امام صادق علیه السّلام فرمودند:مردم چهار دسته اند.من عرض کردم:فدایت شوم آن ها چه کسانی هستند؟فرمودند:کسی که ایمان به او داده شده و قرآن به او داده نشده است و کسی که قرآن به او داده شده و ایمان به او داده نشده است و کسی که قرآن و ایمان هردو به او داده شده و کسی که هیچ یک از قرآن و ایمان به او داده نشده است.

او گفته که من عرض کردم:فدایت شوم احوال آنان را برایم تفسیر کن.

امام علیه السّلام فرمودند:آن کسی که به او ایمان داده شده و قرآن داده نشده مانند خرمایی است که طعمش شیرین است اما بویی ندارد و کسی که قرآن به او داده شده و ایمان داده نشده همچون مورد[گیاهی است]است که خوش بو اما تلخ مزّه است و کسی که قرآن و ایمان به او داده شده مانند ترنج است که خوش بو و خوش مزّه است و کسی که نه ایمان و نه قرآن به او داده نشده مانند حنظل [هندوانۀ ابو جهل]است که بی بو و تلخ مزّه است.

[٣۴٧٩]٧-زهری گفت:به امام سجاد علیه السّلام عرض کردم:کدام عمل بافضیلت تر است؟امام علیه السّلام فرمودند:آن چه فرود آید و کوچ کند.من گفتم:آن چیست؟ امام علیه السّلام فرمود:آغاز کردن و ختم کردن قرآن و هر زمان که از اول قرآن شروع کرد به پایانش کوچ کند،که رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله فرمودند:هرکس که خدا قرآن را به او بدهد و او گمان کند که به کس دیگری نعمتی برتر از او داده شده است بزرگ را کوچک شمرده و کوچک را بزرگ شمرده است.

[٣۴٨٠]٨-معاویۀ عمّار گفت:امام صادق علیه السّلام به من فرمودند:هرکس قرآن 

بخواند توانگر است و پس از آن نیازی نیست وگرنه آن،توانگری نیست.

[٣۴٨١]٩-جابر از حضرت باقر علیه السّلام روایت کرده که رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله فرمودند:

ای گروه قاریان قرآن،در آنچه خداوند از کتابش به دوش شما نهاده است از خداوند پرواکنید؛زیرا از من و از شما خواهند پرسید.از من دربارۀ رساندن رسالتم و از شما دربارۀ آنچه از کتاب خدا و روش من بر دوش گرفته اید.

[٣۴٨٢]١٠-حفص گفت:از امام کاظم علیه السّلام شنیدم به مردی می فرمود:آیا ماندن در دنیا را دوست داری او گفت:بله امام علیه السّلام پرسید:برای چه؟مرد پاسخ داد:برای خواندن«قل هو اللّه احد».امام علیه السّلام خاموشی گزید و پس از ساعتی به من فرمود:

ای حفص!هرکس از دوستان و شیعیان ما بمیرد و قرآن را خوب نداند در قبرش به او آموخته می شود تا خداوند به وسیلۀ آن درجاتش را بالا برد.که درجات بهشت به مقدار آیات قرآن است،به او گفته می شود:بخوان و بالا برو.پس او می خواند و بالا می رود.حفص گفت:من هیچ کس را بر نفس خود بیمناک تر و امیدوارتر از موسی بن جعفر علیهما السّلام ندیدم.و قرائت قرآنش اندوهناک بود و چون می خواند گویی با انسانی سخن می گوید.

[٣۴٨٣]١١-سکونی از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده که رسول خدا صلّی اللّه علیه و اله فرمودند:حاملان قرآن عارفان اهل بهشتند و مجتهدان رهبران اهل بهشتند و فرستادگان سروران اهل بهشت.

اصول کافی ج۴ ص…۵۵۰

برچسب ها

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

0 دیدگاه در “فضیلت حامل قرآن”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: