کتاب عهد عتیق و جدید
 • انجیل_۲۷- مکاشفه,revelation

    ۲۷- مکاشفه نویسنده: یوحنا محل نگارش: پطمس مربوط به تاریخ: ــــــــــــ اتمام نگارش: ۹۶ د.م   مکاشف ...

    ۲۷- مکاشفه نویسنده: یوحنا محل نگارش: پطمس مربوط به تاریخ: ــــــــــــ اتمام نگارش: ۹۶ د.م   مکاشفه فصل۱   ۱ مکاشفهای از عیسی مسیح که خدا به او داد تا اموری را که می‌باید زود واقع شود بر غلامان ...

  بیشتر بخوانید
 • انجیل_۲۶- رساله یهودا,jude

    ۲۶- رساله یهودا نویسنده: یهودا محل نگارش:فلسطین مربوط به تاریخ: ـــــــــــــــ اتمام نگارش: ۶۵ د. ...

    ۲۶- رساله یهودا نویسنده: یهودا محل نگارش:فلسطین مربوط به تاریخ: ـــــــــــــــ اتمام نگارش: ۶۵ د.م   ۱ یهودا غلام عیسی مسیح و برادر یعقوب به خوانده شدگانی که در خدای پدر حبیب و برای عیسی مسیح ...

  بیشتر بخوانید
 • انجیل_۲۳- او‌ّل یوحنا,john

    ۲۳- او‌ّل یوحنا نویسنده: یوحنا محل نگارش: افسس یا نزدیکی آن مربوط به تاریخ: ــــــــــــ اتمام نگا ...

    ۲۳- او‌ّل یوحنا نویسنده: یوحنا محل نگارش: افسس یا نزدیکی آن مربوط به تاریخ: ــــــــــــ اتمام نگارش: ۹۸ د.م   اول یوحنا فصل ۱   ۱ آنچه از ابتدا بود و آنچه شنیده‌ایم و به چشم خود دیده آنچه بر آ ...

  بیشتر بخوانید
 • انجیل_۲۱- او‌ّل پطرس,۱_peter

    ۲۱- او‌ّل پطرس نویسنده: پطرس رسول محل نگارش: بابل مربوط به تاریخ: ــــــــــــ اتمام نگارش: ۶۲ تا ...

    ۲۱- او‌ّل پطرس نویسنده: پطرس رسول محل نگارش: بابل مربوط به تاریخ: ــــــــــــ اتمام نگارش: ۶۲ تا ۶۴ د.م   اول پطرس فصل ۱   ۱ پطرس رسول عیسی مسیح به غریبانی که پراکنده‌اند در پنطُس و غَلاطیه و ...

  بیشتر بخوانید
 • انجیل_۲۰- رساله یعقوب,james

    ۲۰- رساله یعقوب نویسنده: یعقوب محل نگارش: اورشلیم مربوط به تاریخ: ـــــــــ اتمام نگارش: ۶۲ د.م   ...

    ۲۰- رساله یعقوب نویسنده: یعقوب محل نگارش: اورشلیم مربوط به تاریخ: ـــــــــ اتمام نگارش: ۶۲ د.م   یعقوب فصل ۱ ۱ یعقوب که غلام خدا و عیسی مسیح سرور است  به دوازده سبط که پراکنده هستند. خوش باشید ...

  بیشتر بخوانید