اسعد گرگانی
 • ویس و رامین(اسعد گرگانی)۲

  ویس و رامین(اسعد گرگانی)۲ عروسى کردن رامین با گل پس آنگه نامداران را بخواندند دگر ره در و گوهر بر فشاندند ...

  ویس و رامین(اسعد گرگانی)۲ عروسى کردن رامین با گل پس آنگه نامداران را بخواندند دگر ره در و گوهر بر فشاندند جهان افروز رامین کرد پیمان به سو گندى که بود آئین ایشان که تا جانم بماند در تن من گل خورشید رخ ...

  بیشتر بخوانید
 • فخرالدین اسعد گرگانی۱

    دربارهٔ فخرالدین اسعد گرگانی فخرالدین اسعد گرگانی شاعر و داستانسرای ایرانی نیمهٔ نخست سدهٔ پنجم هج ...

    دربارهٔ فخرالدین اسعد گرگانی فخرالدین اسعد گرگانی شاعر و داستانسرای ایرانی نیمهٔ نخست سدهٔ پنجم هجری است. وی معاصر طغرل سلجوقی بود. وی با علوم دینی و حکمی آشنا و بر مذهب “اعتزال” بود. پیش کشیده ...

  بیشتر بخوانید