باباافضل کاشانی
  • باباافضل کاشانی

      دربارهٔ باباافضل کاشانی افضل الدین محمد بن حسین بن محمد مَرَقی کاشانی معروف به بابا افضل ( زاده نی ...

      دربارهٔ باباافضل کاشانی افضل الدین محمد بن حسین بن محمد مَرَقی کاشانی معروف به بابا افضل ( زاده نیمهٔ اول قرن شش، فوت حدود ۶۱۰ ه.ق.)، فیلسوف و حکیم بزرگ ایرانی است که تعداد زیادی رباعی به او نس ...

    بیشتر بخوانید