باباطاهر
  • اشعار باباطاهر

      اشعار باباطاهر مشخصات کتاب سرشناسه : باباطاهر، قرن۵ق . عنوان قراردادی : دیوان زندگینامه باباطاهر ع ...

      اشعار باباطاهر مشخصات کتاب سرشناسه : باباطاهر، قرن۵ق . عنوان قراردادی : دیوان زندگینامه باباطاهر عریان عارف و شاعر قرن پنجم هجری قمری و معاصر با طغرل شاه سلجوقی است. البته در باب حوادث زندگی و ...

    بیشتر بخوانید