بارق شفیعی
  • محمدحسن بارق شفیعی

      دربارهٔ محمدحسن بارق شفیعی محمدحسن بارق شفیعی (زادهٔ سال ١٣١٠ خورشیدی در کابل)، شاعر و سیاستمدار ا ...

      دربارهٔ محمدحسن بارق شفیعی محمدحسن بارق شفیعی (زادهٔ سال ١٣١٠ خورشیدی در کابل)، شاعر و سیاستمدار افغانستان، یکی از بنیانگذاران شعر نو در افغانستان و وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ افغانستان است. کت ...

    بیشتر بخوانید