خسرو گلسرخی
  • شعرهای خسرو گلسرخی

      دربارهٔ خسرو گلسرخی عبدالحسین معروف به خسرو گلسرخی متولد دوم بهمن ۱۳۲۲ شمسی در شهر رشت است. پدربزر ...

      دربارهٔ خسرو گلسرخی عبدالحسین معروف به خسرو گلسرخی متولد دوم بهمن ۱۳۲۲ شمسی در شهر رشت است. پدربزرگ مادری‌اش علامه شیخ وحید خورگامی، یک روحانی مبارز و از همرزمان میرزا کوچک خان جنگلی بود. خسرو ...

    بیشتر بخوانید