دیوان اشتری اصفهانی
 • دیوان اشتری اصفهانی_ب۳

  اشعار ذیل بمناسبت اتمام درب مسجدالرضا واقع در اصفهان میدان جمهوری (دروازه تهران) سروده شده است دیوان اشتر ...

  اشعار ذیل بمناسبت اتمام درب مسجدالرضا واقع در اصفهان میدان جمهوری (دروازه تهران) سروده شده است دیوان اشتری اصفهانی_ب۳   به مسجد در آیم ز باب الرضا*** که مسجد بود مأمن التجا به سجده گذارند سر مؤمن ...

  بیشتر بخوانید
 • دیوان اشتری اصفهانی_ب۲

    دیوان اشتری اصفهانی_ب۲ مهیمن دانا ایکه ز فیضت الا مهیمن دانا*** صفحه گیتیست پر ز معجز گویا عالم ای ...

    دیوان اشتری اصفهانی_ب۲ مهیمن دانا ایکه ز فیضت الا مهیمن دانا*** صفحه گیتیست پر ز معجز گویا عالم ایجاد از گیاه و ز انسان*** دفتر بگشوده ایست در بر دانا دیده چو بینا بود به بستر عالم*** خوان عطای ...

  بیشتر بخوانید
 • دیوان اشتری اصفهانی_ب۱

    دیوان اشتری اصفهانی_ب۱ دیوان اشتری اصفهانی: به‌انضمام کتاب حکمت صلح حضرت امام حسن مجتبی(ع) شامل قص ...

    دیوان اشتری اصفهانی_ب۱ دیوان اشتری اصفهانی: به‌انضمام کتاب حکمت صلح حضرت امام حسن مجتبی(ع) شامل قصاید - غزلیات - مثنویات و رباعیات مشخصات کتاب سرشناسه : اشتری اصفهانی، مرتضی، - ۱۳۱۲ عنوان و نام ...

  بیشتر بخوانید