دیوان حافظ
 • دیوان حافظ_قصاید

  دیوان حافظ_قصاید قصاید قصیدهٔ شمارهٔ ۱ - در مدح شاه شجاع شد عرصهٔ زمین چو بساط ارم جوان****از پرتو سعادت ...

  دیوان حافظ_قصاید قصاید قصیدهٔ شمارهٔ ۱ - در مدح شاه شجاع شد عرصهٔ زمین چو بساط ارم جوان****از پرتو سعادت شاه جهان ستان خاقان شرق و غرب که در شرق و غرب، اوست****صاحب‌قران خسرو و شاه خدایگان خورشید ملک‌ ...

  بیشتر بخوانید
 • دیوان حافظ_غزل ۴۰۰تا۴۹۵

  دیوان حافظ_غزل ۴۰۰تا۴۹۵ غزل شماره ۴۰۱: چون شوم خاک رهش دامن بیفشاند ز من چون شوم خاک رهش دامن بیفشاند ز م ...

  دیوان حافظ_غزل ۴۰۰تا۴۹۵ غزل شماره ۴۰۱: چون شوم خاک رهش دامن بیفشاند ز من چون شوم خاک رهش دامن بیفشاند ز من****ور بگویم دل بگردان رو بگرداند ز من روی رنگین را به هر کس می‌نماید همچو گل****ور بگویم بازپ ...

  بیشتر بخوانید
 • دیوان حافظ_غزل ۲۰۰تا۴۰۰

    دیوان حافظ_غزل ۲۰۰تا۴۰۰ غزل شماره ۲۰۱: شراب بی‌غش و ساقی خوش دو دام رهند شراب بی‌غش و ساقی خوش دو ...

    دیوان حافظ_غزل ۲۰۰تا۴۰۰ غزل شماره ۲۰۱: شراب بی‌غش و ساقی خوش دو دام رهند شراب بی‌غش و ساقی خوش دو دام رهند****که زیرکان جهان از کمندشان نرهند من ار چه عاشقم و رند و مست و نامه سیاه****هزار شکر ...

  بیشتر بخوانید
 • دیوان حافظ_غزل ۱تا۲۰۰

    دیوان حافظ_غزل ۱تا۲۰۰ دیوان خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی مشخصات کتاب سرشناسه : حافظ، شمس‌الدین ...

    دیوان حافظ_غزل ۱تا۲۰۰ دیوان خواجه شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی مشخصات کتاب سرشناسه : حافظ، شمس‌الدین محمد، - ۷۹۲ق  عنوان قراردادی : دیوان عنوان و نام پدیدآور : دیوان کامل حافظ. مشخصات نشر : قم مو ...

  بیشتر بخوانید