رودکی سمرقندی
  • دیوان اشعار رودکی سمرقندی

      دیوان اشعار رودکی سمرقندی مشخصات کتاب سرشناسه : رودکی، جعفربن محمد، - ق ۳۲۹ زندگینامه ابوعبدالله ج ...

      دیوان اشعار رودکی سمرقندی مشخصات کتاب سرشناسه : رودکی، جعفربن محمد، - ق ۳۲۹ زندگینامه ابوعبدالله جعفربن محمدبن حکیم بن عبدالرحمن بن آدم رودکی زاده اواسط قرن سوم هجری قمری از شاعران ایرانی دورهٔ ...

    بیشتر بخوانید