سیف فرغانی
 • سیف فرغانی_غزلیات۲۶۰تا۵۸۲

  سیف فرغانی_غزلیات۲۶۰تا۵۸۲ شمارهٔ ۲۶۱ ترا به زمن هم نفس کم نیاید چو تو شکری را مگس کم نیاید مرا گر ز رویت ...

  سیف فرغانی_غزلیات۲۶۰تا۵۸۲ شمارهٔ ۲۶۱ ترا به زمن هم نفس کم نیاید چو تو شکری را مگس کم نیاید مرا گر ز رویت نفس منقطع شد چوآیینه باشد نفس کم نیاید مرا همچو تو هیچ کس نیست لیکن ترا همچو من هیچ کس کم نیاید ...

  بیشتر بخوانید
 • سیف فرغانی_غزلیات۱تا۲۶۰

  سیف فرغانی_غزلیات۱تا۲۶۰ شمارهٔ ۱ دیدن روی تو را محرم نباشد چشم ما دیده از جان ساخت باید دیدن روی ترا از ر ...

  سیف فرغانی_غزلیات۱تا۲۶۰ شمارهٔ ۱ دیدن روی تو را محرم نباشد چشم ما دیده از جان ساخت باید دیدن روی ترا از رخ و روی تو رنگی تابناک آمد بچشم وز سر زلف تو بویی سر بمهر آمد بما گر بیاد روی گلرنگ تو درخاکم ن ...

  بیشتر بخوانید
 • رباعیات و قصاید(سیف فرغانی)

    دربارهٔ سیف فرغانی سیف الدین ابوالمحامد محمد الفرغانی از شاعران عالیقدر نیمهٔ دوم قرن هفتم و اوایل ...

    دربارهٔ سیف فرغانی سیف الدین ابوالمحامد محمد الفرغانی از شاعران عالیقدر نیمهٔ دوم قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری است. وی بعد از خروج از زادگاه خود (فرغانه) مدتی در آذربایجان و بلاد روم و آسیای ...

  بیشتر بخوانید