شهربانو بیگم
  • سفرنامه منظوم حج

          سفرنامه منظوم حج (هزار و دویست بیت) سرشناسه : شهربانو بیگم، -۱۱۲۰ق. درآمد اشاره ...

          سفرنامه منظوم حج (هزار و دویست بیت) سرشناسه : شهربانو بیگم، -۱۱۲۰ق. درآمد اشاره   ص:۲ ص:۳ ص:۴ ص:۵ ص:۶ ص:۷ ص:۸   ۱- سراینده مثنوی‌ ص:۹ سراینده این مثنوی زیبا که مشتمل بر ...

    بیشتر بخوانید