عبدالواسع جبلی
  • گزیده اشعار عبدالواسع جبلی

      دربارهٔ عبدالواسع جبلی بدیع الزمان عبدالواسع بن عبدالجامع جبلی غرجستانی از شاعران و فرهنگیان مشهور ...

      دربارهٔ عبدالواسع جبلی بدیع الزمان عبدالواسع بن عبدالجامع جبلی غرجستانی از شاعران و فرهنگیان مشهور پارسی‌گوی است که در قرن ششم هجری می‌زیست. وی در غرجستان که ولایتی در افغانستان و در شرق هرات ا ...

    بیشتر بخوانید