عبید زاکانی
 • کلیات عبید زاکانی_مقطعات

  کلیات عبید زاکانی_مقطعات مقطعات شمارهٔ ۱ - در حل فال گوید چون ز بهر فال بگشائی کتاب از عبید آن فال را بشن ...

  کلیات عبید زاکانی_مقطعات مقطعات شمارهٔ ۱ - در حل فال گوید چون ز بهر فال بگشائی کتاب از عبید آن فال را بشنو جواب حرف اول را ز سطر هفتمین بنگر از رای بزرگان سر متاب از حروف آن حرف کاندر فاتحه است باشد آ ...

  بیشتر بخوانید
 • کلیات عبید زاکانی_قصیده ها

  کلیات عبید زاکانی_قصیده ها قصاید قصیدهٔ شمارهٔ ۱ - در وصف آسمان و افلاک چو دست قدرت خراط حقهٔ مینا فشاند ...

  کلیات عبید زاکانی_قصیده ها قصاید قصیدهٔ شمارهٔ ۱ - در وصف آسمان و افلاک چو دست قدرت خراط حقهٔ مینا فشاند بر رخ کافور عنبر سارا مشعبد فلک از زیر حقه پیدا کرد هزار بیدق سیمین به دست سحرنما ز بهر زینت و ...

  بیشتر بخوانید
 • کلیات عبید زاکانی_غزلیات

    کلیات عبید زاکانی شامل: دیوان قصاید و غزلیات، قطعات، رباعیات... مشخصات کتاب سرشناسه : عبیدزاکانی، ...

    کلیات عبید زاکانی شامل: دیوان قصاید و غزلیات، قطعات، رباعیات... مشخصات کتاب سرشناسه : عبیدزاکانی، عبیدالله، -۷۷۲ق. عنوان قراردادی : کلیات عنوان و نام پدیدآور : کلیات عبید زاکانی شامل: دیوان قصا ...

  بیشتر بخوانید