محمود شبستری
  • اشعار محمود شبستری

      دربارهٔ شیخ محمود شبستری سعدالدّین محمودبن امین‌الدّین عبدالکریم‌بن یحیی شبستری (معروف به: شیخ محم ...

      دربارهٔ شیخ محمود شبستری سعدالدّین محمودبن امین‌الدّین عبدالکریم‌بن یحیی شبستری (معروف به: شیخ محمود شبستری) یکی از عارفان و شاعران سدهٔ هشتم هجری‌ست. سال تولّد او را گوناگون و از جمله ۶۸۷ ه.ق. ...

    بیشتر بخوانید