مهدی اخوان ثالث
 • مهدی اخوان ثالث:۳

  گزینه اشعار : مهدی اخوان ثالث۳ قصه شهر سنگستان دو تا کفتر نشسته اند روی شاخهٔ سدر کهنسالی که روییده غریب ...

  گزینه اشعار : مهدی اخوان ثالث۳ قصه شهر سنگستان دو تا کفتر نشسته اند روی شاخهٔ سدر کهنسالی که روییده غریب از همگنان در دامن کوه قوی پیکر دو دلجو مهربان با هم دو غمگین قصه گوی غصه های هر دوان با هم خوشا ...

  بیشتر بخوانید
 • گزینه اشعار : مهدی اخوان ثالث۲

  گزینه اشعار : مهدی اخوان ثالث۲ ۴ ظهر است و دره پر نفس گرم آفتاب مست نشاط و روشن، شاد و گشاده روی مانند شا ...

  گزینه اشعار : مهدی اخوان ثالث۲ ۴ ظهر است و دره پر نفس گرم آفتاب مست نشاط و روشن، شاد و گشاده روی مانند شاهکوچه ی زیبایی از بهار در شهری از بهشت، همه نقش و رنگ و بوی انبوه رهگذار در این کوچهٔ بزرگ در ج ...

  بیشتر بخوانید
 • گزینه اشعار : مهدی اخوان ثالث۱

    گزینه اشعار : مهدی اخوان ثالث_۱ مشخصات کتاب سرشناسه : اخوان ثالث، مهدی، ۱۳۰۷ - ۱۳۶۹٫ عنوان و نام پ ...

    گزینه اشعار : مهدی اخوان ثالث_۱ مشخصات کتاب سرشناسه : اخوان ثالث، مهدی، ۱۳۰۷ - ۱۳۶۹٫ عنوان و نام پدیدآور : گزینه اشعار/ مهدی اخوان ثالث (م. امید). مشخصات نشر : تهران: مروارید، ۱۳۶۹٫ مشخصات ظاهر ...

  بیشتر بخوانید