مهستی گنجوی
  • اشعار مهستی گنجوی

      دربارهٔ مهستی گنجوی مهستی گنجوی از زنان شاعران متقدم تاریخ ادبیات فارسی و همدوره با غزنویان بوده ا ...

      دربارهٔ مهستی گنجوی مهستی گنجوی از زنان شاعران متقدم تاریخ ادبیات فارسی و همدوره با غزنویان بوده است. همسر وی را امیراحمد پسر خطیب گنجه و سال وفات وی را ۵۷۶ یا ۵۷۷ هجری قمری نوشته‌اند. از وی کت ...

    بیشتر بخوانید