هلالی جغتایی
 • دیوان هلالی جغتایی۳

  دیوان هلالی جغتایی۳ بخش ۱۰ - آغاز قصهٔ شاه و درویش سخن آرای این حدیث کهن این چنین می کند بیان سخن که ازین ...

  دیوان هلالی جغتایی۳ بخش ۱۰ - آغاز قصهٔ شاه و درویش سخن آرای این حدیث کهن این چنین می کند بیان سخن که ازین پیش بود درویشی راست کیشی، محبت اندیشی از همه قید عالم آزاده لیک در قید عشق افتاده الم روزگار د ...

  بیشتر بخوانید
 • دیوان هلالی جغتایی۲

  دیوان هلالی جغتایی۲ غزل شمارهٔ ۱۳۰ عارضت هست بهشتی، که عیان ساخته اند قامتت آب حیاتی که روان ساخته اند ای ...

  دیوان هلالی جغتایی۲ غزل شمارهٔ ۱۳۰ عارضت هست بهشتی، که عیان ساخته اند قامتت آب حیاتی که روان ساخته اند این چه گلزار جمال ست، که بر قامت تو از سمن عارضش و از غنچه دهان ساخته اند؟ لبت، آیا چه شکر ریخت ک ...

  بیشتر بخوانید
 • دیوان هلالی جغتایی۱

    دیوان هلالی جغتایی با شاه و درویش و صفات العاشقین او مشخصات کتاب سرشناسه : هلالی جغتایی، بدرالدین، ...

    دیوان هلالی جغتایی با شاه و درویش و صفات العاشقین او مشخصات کتاب سرشناسه : هلالی جغتایی، بدرالدین، - ۹۳۵؟ق. عنوان قراردادی : دیوان .برگزیده عنوان و نام پدیدآور : دیوان هلالی جغتایی با شاه و درو ...

  بیشتر بخوانید