nisantasi escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort

همه ی نوشته ها در: گالری عکس

بنیان:خواندنیهای دیدنی سخن آموزنده از بزرگان مى گویند؛ آدمهاى خوب به بهشت میروند… اما من میگویم آدمهاى خوب هر کجا باشند آنجا بهشت است… فریدون فرخزاد جملات بزرگان در مورد زندگی اگر دائم از …

فوج:تصاویر ویژه روز جشنواره آیینی ” تریشول” در کاتماندو نپال یک اثر هنری با زباله های پلاستیکی در یونان مسابقه هات داگ خوری در بروکلین آمریکا یک جوجه اردک در حوضچه ای در فرانکفورت …