nisantasi escort istanbul escort istanbul escort istanbul escort

همه ی نوشته ها در: شعر

فوج:داستانهای خواندنی داستانهای کوتاه آموزنده روزی دانشمندى آزمایش جالبى انجام داد. او یک صندوقچه ساخت و با قرار دادن یک دیوار شیشه‌اى در وسط صندوقچه آن ‌را به دو قسمت تقسیم ‌کرد. در یک …

قصه امروز ما راجب نهنگ کوچکی است که همیشه دوست داره با مامانش _همه جا بره، ولی برخی ها اوقات نمی شه ، نهنگ قصه ما تصمیم می گیره بازی نه تا این که… …

فوج:داستانهای خواندنی حکایت های گلستان سعدی یکی از پادشاهان به بیماری هولناکی که نام نبردن آن بیماری بهتر از نام بردنش است، دچار گردید. گروه حکیمان و پزشکان یونان به اتفاق رأی گفتند: چنین …