فوج

مجله اینترنتی فوج

هاست نامحدود kadikoy escort ankara escort mugla escort istanbul escort

نماز آیات | روش خواندن نماز آیات بر اساس احکام شرعی چگونه است؟

نماز آیات , د ر نماز آیات نمازگزار می‌تواند، بعد ا ز نیت و تکبیر و خواندن حمد، آیه های یک سوره ر ا پنج قسمت کند و یک آیه یا زیاد ا ز آن ر ا بخواند روش خواندن نماز آیات نماز آیات , بر اساس احکام شرعی، عاملان وجوب نماز آیات عبارت است ا ز: کسوف خورشید و خسوف ماه،زلزله و هر حادثه […]