فوج

دیوان اشعار پروین اعتصامی
امروز جمعه 18 آذر 1401
تبليغات تبليغات

دیوان اشعار پروین اعتصامی2

نهاد کودک خردی بسر، ز گل تاجی****بخنده گفت، شهان را چنین کلاهی نیست

چو سرخ جامهٔ من، هیچ طفل جامه نداشت****بسی مقایسه کردیم و اشتباهی نیست
خلیقه گفت که استاد یافت بهبودی****نشاط بازی ما، بیشتر ز ماهی نیست
ز سنگریزه، جواهر بسی بتاج زدم****هزار حیف که تختی و بارگاهی نیست

دسته بندي: شعر,اشعار پروین اعتصامی,

دیوان اشعار پروین اعتصامی1

رخشندهٔ اعتصامی معروف به پروین اعتصامی در ۲۵ اسفند ۱۲۸۵ خورشیدی

در شهر تبریز به دنیا آمد. پدرش یوسف اعتصامی آشتیانی (اعتصام الملک) از

رجال نامی و نویسندگان و مترجمان مشهور اواخر دورهٔ قاجار بود. در کودکی

با خانواده به تهران آمد. پایان‌نامهٔ تحصیلی خود را از مدرسهٔ آمریکایی....

دسته بندي: شعر,اشعار پروین اعتصامی,

مطالب تصادفي

مطالب پربازديد