فوج

زندگی و سخنان امام موسی الکاظم (ع)
امروز سه شنبه 15 آذر 1401
تبليغات تبليغات

زندگانی حضرت امام موسی کاظم علیه السلام2

ابراهیم بن مفضل بن قیس گفت: از موسی بن جعفر علیه السّلام شنیدم که

دیگر با محمّد بن عبد الملک ارقط صحبت نکند هرگز «1». با خود گفتم

ایشان دستور به نیکی و صله رحم میدهند، باز قسم یاد میکند که با پسر

عمویش چنان کند. فرمود: همین که با او صحبت نکنم نیکی است نسبت

باو زیرا پشت سر از من بدگوئی میکند و عیبجوئی ...

دسته بندي: کتاب انلاین,امام موسی الکاظم (ع),

زندگانی حضرت امام موسی کاظم علیه السلام1

حضرت موسی بن جعفر علیه السّلام در سال 128 هجری در ابواء «1»

هفتم ماه صفر متولد گردید و سال 183 پنج روز به آخر رجب در زندان

سندی بن شاهک در بغداد از دنیا رفت.بعضی گفته‌اند: پنجم رجب سال

183 از دنیا رفت و در آن موقع 55 سال داشت، مادرش کنیزی فرزنددار

بنام حمیده بربریه بود او را حمیده پاک نهاد میگفتند...

دسته بندي: کتاب انلاین,امام موسی الکاظم (ع),

مطالب تصادفي

مطالب پربازديد