فوج

عتیبه و ریا
امروز سه شنبه 15 آذر 1401
تبليغات تبليغات

هفت اورنگ جامی3

چو فرمان یافت یوسف از خداوند****که بندد با زلیخا عقد پیوند
اساس انداخت جشن خسروانه****نهاد اسباب جشن اندر میانه
شه مصر و سران ملک را خواند****به تخت عز و صدر جاه بنشاند
به قانون خلیل و دین یعقوب****بر آیین جمیل و صورت خوب

دسته بندي: شعر,هفت اورنگ جامی,

هفت اورنگ جامی2

ای درین خوابگه بی‌خبران!****بی‌خبر خفته چو کوران و کران!
سر برآور! که درین پرده‌سرای****می‌رسد بانگ سرود از همه جای
بلبل از منبر گل نغمه‌نواز****قمری از سرو سهی زمزمه‌ساز
فاخته چنبر دف کرده ز طوق****از نوا گشته جلاجل زن شوق

دسته بندي: شعر,هفت اورنگ جامی,

هفت اورنگ جامی1

نورالدین عبدالرحمن ابن نظام الدین احمد ابن محمد متخلص به جامی در سال ۸۱۷ هجری قمری در

خرجرد جام از توابع خراسان متولد شد. .وی بعدها همراه پدرش به سمرقند و هرات رفت و در آن

دیار به کسب علم و ادب پرداخت. سپس به سیر و سلوک مشغول و از بزرگان طریقت شد. او نزد

سلطان حسین میرزا بایقرا و وزیر فاضل او امیر علیشیر نوایی تقربی خاص داشت. او....

دسته بندي: هفت اورنگ جامی,

مطالب تصادفي

مطالب پربازديد