فوج

گزینه اشعار : مهدی اخوان ثالث
امروز یکشنبه 16 بهمن 1401
تبليغات تبليغات

مهدی اخوان ثالث:3

(nwmk.ir)بگو با مهربان خویش درد و داستان خویش//نگفتی، جان خواهر! اینکه خوابیده ست اینجا کیست

ستان خفته ست و با دستان فرو پوشانده چشمان را//تو پنداری نمی خواهد ببیند روی ما را نیز کو را دوست می داریم

نگفتی کیست، باری سرگذشتش چیست//پریشانی غریب و خسته، ره گم کرده را ماند


 


 

دسته بندي: شعر,مهدی اخوان ثالث,

گزینه اشعار : مهدی اخوان ثالث2

ظهر است و دره پر نفس گرم آفتاب//مست نشاط و روشن، شاد و گشاده روی

مانند شاهکوچه ی زیبایی از بهار//در شهری از بهشت، همه نقش و رنگ و بوی

انبوه رهگذار در این کوچهٔ بزرگ//در جامه های سبز خود، استاده جا به جا

دسته بندي: شعر,مهدی اخوان ثالث,

گزینه اشعار : مهدی اخوان ثالث1

مهدی اخوان ثالث (م.امید) (1307-1369) شاعر نوگرای ایرانی و از پیروان سبک نیماست.

هرگز فراموشم نخواهد گشت، هرگز//آن شب که عالم، عالم لطف و صفا بود

من بودم و توران و هستی لذتی داشت//وز شوق چشمک می زد و رویش به ما بود

دسته بندي: شعر,مهدی اخوان ثالث,

مطالب تصادفي

مطالب پربازديد