فوج

شاعر ایران زمین.شعر قدیمی
امروز یکشنبه 16 بهمن 1401
تبليغات تبليغات

فخرالدین اسعد گرگانی1

فخرالدین اسعد گرگانی شاعر و داستانسرای ایرانی نیمهٔ نخست سدهٔ پنجم هجری

است. وی معاصر طغرل سلجوقی بود. وی با علوم دینی و حکمی آشنا و بر مذهب

“اعتزال” بود. پیش کشیده شدن حدیث ویس و رامین بین او و عمید ابوالفتح مظفر

نیشابوری حاکم اصفهان، موجب شد که فخرالدین آن داستان ....

دسته بندي: شعر, اسعد گرگانی,

مطالب تصادفي

مطالب پربازديد