فوج

دیوان رهی معیری
امروز یکشنبه 16 بهمن 1401
تبليغات تبليغات

دیوان اشعار رهی معیری

شادروان محمدحسن معیری متخلص به «رهی» در دهم اردیبهشت ماه ۱۲۸۸ هجری شمسی در

تهران و در خاندانی بزرگ و اهل ادب و هنر چشم به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی و متوسطه

را در تهران به پایان برد، آنگاه وارد خدمت دولتی شد و در مشاغلی چند خدمت کرد. از سال

۱۳۲۲ شمسی به ریاست کل انتشارات و تبلیغات وزارت پیشه و هنر (بعداً وزارت صنایع)...


 


 

دسته بندي: شعر,دیوان رهی معیری,

مطالب تصادفي

مطالب پربازديد