فوج

بر كوه صهیون نجات خواهد بود
امروز سه شنبه 29 خرداد 1403
تبليغات تبليغات

تورات_عوبدیای نبی,31_obadiah

31- عوبدیای نبی

نویسنده: عوبدیا

محل نگارش: یهودا

مربوط به تاریخ: ـــــــــــ

اتمام نگارش: 607 ق.د.م

 

1 رؤیای عوبدیا.

سلطان تعالی یَهُوَه دربارة اَدوم چنین میگوید: از جانب یَهُوَه خبری شنیدیم كه رسولی نزد امتها فرستاده شده (میگوید): برخیزید و با او در جنگ مقاومت نماییم. 2 هان من تو را كوچكترین امتها گردانیدم و تو بسیار خوار هستی. 3 ای كه در شكافهای صخره ساكن هستی و مسكن تو بلند می‌باشد و در دل خود میگویی كیست كه مرا به زمین فرود بیاورد تكبرِ دلت تو را فریب داده است 4 یَهُوَه میگوید: اگر چه خویشتنرا مثل عقاب بلند سازی و آشیانة خود را در میان ستارگان بگذاری من تو را از آنجا فرود خواهم آورد. 5 اگر دزدان یا غارت‌كنندگانِ شب نزد تو آیند (چگونه هلاك شدی)؟ آیا بقدر كفایت غارت نمی‌كنند؟ و اگر انگورچینان نزد تو آیند آیا بعضی خوشه‌ها را نمی‌گذارند؟ 6 چیزهای عیسو چگونه تفتیش شده و چیزهای مخفی او چگونه تفحص گردیده است؟ 7 همة آنانی كه با تو هم‌عهد بودند تو را به سرحد‌ّ فرستادند و صلح‌اندیشان تو تو را فریب داده بر تو غالب آمدند و خورندگان نان تو دامی زیر تو گستردند. در ایشان فطانتی نیست.

8 یَهُوَه میگوید: آیا در آنروز حكیمان اَدوم را و فطانت را از كوه عیسو نابود نخواهم گردانید؟ 9 و جباران تو ای تیمان هراسان خواهند شد تا هركس از كوه عیسو به قتل منقطع شود. 10 به سبب ظلمی كه بر برادرت یعقوب نمودی خجالت تو را خواهد پوشانید و تا به ابد منقطع خواهی شد.

11 در روزی كه به مقابل وی ایستاده بودی هنگامی كه غریبان اموال او را غارت نمودند و بیگانگان به دروازه‌هایش داخل شدند و بر اورشلیم قرعه انداختند تو نیز مثل یكی از آنها بودی. 12 بر روز برادر خود هنگام مصیبتش نگاه مكن و بر بنی‌یهودا در روز هلاكت ایشان شادی منما و در روز تنگی ایشان لاف مزن. 13 و به دروازه‌های قوم من در روز بلای ایشان داخل مشو و تو نیز بر بدی ایشان در روز بلای ایشان منگَر و دست خود را بر اموال ایشان در روز بلای ایشان دراز مكن. 14 و بر سر دو راه مایست تا فراریان ایشانرا منقطع سازی و باقی‌ماندگان ایشانرا در روز تنگی تسلیم منما. 15 زیرا كه روز یَهُوَه بر جمیع امتها نزدیك است و چنانكه عمل نمودی همچنان به تو عمل كرده خواهد شد و اعمالت بر سرت خواهد برگشت. 16 زیرا چنانكه بر كوه مقد‌ّس من نوشیدید همچنان جمیع امتها خواهند نوشید و آشامیده. خواهند بلعید و چنان خواهند شد كه گویا نبوده‌اند.

 

17 اما بر كوه صهیون نجات خواهد بود و مقد‌ّس خواهد شد و خاندان یعقوب میراث خود را به تصرف خواهند آورد. 18 و خاندان یعقوب آتش و خاندان یوسف شعله و خاندان عیسو كاه خواهند بود و در میان ایشان مشتعل شده ایشانرا خواهد سوزانید و برای خاندان عیسو بقیتی نخواهد ماند زیرا یَهُوَه تكلّم نموده است. 19 و اهل جنوب كوه عیسو را و اهل هامون فلسطینیان را به تصرف خواهند آورد و صحرای افرایم و صحرای سامره را به تصرف خواهند آورد و بنیامین جِلعاد را (متصرف خواهد شد). 20 و اسیران این لشكر بنی‌اسرائیل ملك كنعانیان را تا صرفَه به تصرف خواهند آورد و اسیرانِ اورشلیم كه در صَفارِد هستند شهرهای جنوب را به تصرف خواهند آورد. 21 و نجات‌دهندگان به كوه صهیون برآمده بر كوه عیسو داوری خواهند كرد و ملكوت از آن یَهُوَه خواهد شد.

تورات

دسته بندي: کتاب انلاین,کتاب عهد عتیق و جدید,
مطالب مرتبط :

ارسال نظر

کد امنیتی رفرش

مطالب تصادفي

مطالب پربازديد