فوج

یاوه‌گویان و فریبندگان بسیار و متمر‌ّد می‌باشند
امروز سه شنبه 29 خرداد 1403
تبليغات تبليغات

انجیل_ تیطُس,17titus

17- تیطُس

نویسنده: پولس

محل نگارش: مكادونیه (؟)

مربوط به تاریخ: ــــــــــ

اتمام نگارش: 61 تا 64 د.م

 

تیطُس فصل 1

1 پولس غلام خدا و رسول عیسی مسیح برحسب ایمان برگزیدگانِ خدا و معرفت آن راستی كه در دینداری است 2 به امید حیات جاودانی كه خدایی كه دروغ نمیتواند گفت از زمانهای ازلی وعدة آنرا داد 3 اما در زمان معین كلام خود را ظاهر كرد به موعظه‌ای كه برحسب حكم نجات‌دهندة ما خدا به من سپرده شد

4 تیطُس را كه فرزند حقیقی من برحسب ایمان عا‌ّم است

فیض و رحمت و سلامتی از جانب خدای پدر و نجات‌دهندة ما عیسی مسیح سرور باد.

 

5 بدین جهت تو را در كریت واگذاشتم تا آنچه را كه باقی مانده است اصلاح نمایی و چنانكه من به تو امر نمودم كشیشان در هر شهر مقر‌ّر كنی. 6 اگر كسی بی‌ملامت و شوهر یك زن باشد كه فرزندان مؤمن دارد بری از تهمتِ فجور و تمر‌ّد 7 زیرا كه ا‌ُسقُف می‌باید چون وكیل خدا بی‌ملامت باشد و خودرأی یا تندمزاج یا میگسار یا زننده یا طماع سود قبیح نباشد 8 بلكه مهمان‌دوست و خیردوست و خرداندیش و عادل و مقد‌ّس و پرهیزكار 9 و متِمسِك به كلامِ امین برحسب تعلیمی كه یافته تا بتواند به تعلیم صحیح نصیحت كند و مخالفان را توبیخ نماید.

10 زیرا كه یاوه‌گویان و فریبندگان بسیار و متمر‌ّد می‌باشند علی‌الخصوص آنانی كه از اهل ختنه هستند 11 كه دهان ایشانرا باید بست زیرا خانه‌ها را بالكّل واژگون میسازند و برای سود قبیح تعالیم ناشایسته میدهند. 12 یكی از ایشان كه نبی خاص‌ّ ایشان است گفته است كه “اهل كریت همیشه دروغگو و وحوش شریر و شكم‌پرست بیكاره می‌باشند.” 13 این شهادت راست است از این جهت ایشانرا به سختی توبیخ فرما تا در ایمان صحیح باشند 14 و گوش نگیرند به افسانه‌های یهود و احكام مردمانی كه از راستی انحراف می‌جویند. 15 هرچیز برای پاكان پاك است لیكن آلودگان و بی‌ایمانان را هیچ چیز پاك نیست بلكه فهم و ضمیر ایشان نیز ملو‌ّث است 16 مد‌ّعی معرفت خدا می‌باشند اما به افعال خود او را انكار میكنند چونكه مكروه و متمر‌ّد هستند و بجهت هر عمل نیكو مردود.

تیطُس فصل 2

1 اما تو سخنان شایستة تعلیم صحیح را بگو: 2 كه مردانِ پیر هشیار و باوقار و خرداندیش و در ایمان و محبت و صبر صحیح باشند. 3 همچنین زنان پیر در سیرت متقّی باشند و نه غیبت‌گو و نه بندة شراب زیاده بلكه معلمات تعلیم نیكو 4 تا زنان جوان را خرد بیاموزند كه شوهردوست و فرزنددوست باشند 5 و خرداندیش و عفیفه و خانه‌نشین و نیكو و مطیع شوهرانِ خود كه مبادا كلام خدا متهم شود. 6 و به همین نَسق جوانان را نصیحت فرما تا خرداندیش باشند.

7 و خود را در همه چیز نمونة اعمال نیكو بساز و در تعلیم خود صفا و وقار و اخلاص را بكار بر 8 و كلام صحیح بی‌عیب را تا دشمن چونكه فرصت بدگفتن در حق‌ّ ما نیابد خجل شود.

9 غلامان را نصیحت نما كه سروریان خود را اطاعت كنند و در هر امر ایشانرا راضی سازند و نقیض‌گو نباشند 10 و دزدی نكنند بلكه كمال دیانت را ظاهر سازند تا تعلیم نجات‌دهندة ما خدا را در هر چیز زینت دهند.

11 زیرا كه فیض خدا كه برای همة مردم نجات‌بخش است ظاهر شده 12 ما را تأدیب میكند كه بی‌دینی و شهوات دنیوی را ترك كرده با خرداندیشی و عدالت و دینداری در این جهان زیست كنیم. 13 و آن امید مبارك و تجلی جلال خدای عظیم و نجات‌دهندة خود ما عیسی مسیح را انتظار كشیم 14 كه خود را در راه ما فدا ساخت تا ما را از هر ناراستی برهاند و امتی برای خود طاهر سازد كه مِلك خاص‌ّ او و غیور در اعمال نیكو باشند. 15 اینرا بگو و نصیحت فرما و در كمال اقتدار توبیخ نما و هیچكس تو را حقیر نشمارد.

تیطُس فصل 3

 

1 بیاد ایشان آور كه حكّام و سلاطین را اطاعت كنند و فرمانبرداری نمایند و برای هركار نیكو مستعد باشند 2 و هیچكس را بد نگویند و جنگجو نباشند بلكه ملایم و كمال حلم را با جمیع مردم بجا آورند.

3 زیرا كه ما نیز سابقاَ بی‌فهم و نافرمانبردار و گمراه و بندة انواع شهوات و لذ‌ّات بوده در خُبث و حسد بسر می‌بردیم كه لایق نفرت بودیم و بر یكدیگر بغض میداشتیم. 4 لیكن چون مهربانی و لطف نجات‌دهندة ما خدا ظاهر شد 5 نه به سبب اعمالی كه ما به عدالت كرده بودیم بلكه محض رحمت خود ما را نجات داد به غسل تولّد تازه و تازگی‌ای كه ازروح القدساست 6 كه او را به ما به دولتمندی افاضه نمود به توسط نجات‌دهندة ما عیسی مسیح 7 تا به فیض او عادل شمرده شده وارث گردیم بحسب امید حیات جاودانی. 8 این سخن امین است و در این امور میخواهم تو قدغن بلیغ فرمایی تا آنانی كه به خدا ایمان آورند بكوشند كه در اعمال نیكو مواظبت نمایند زیرا كه این امور برای انسان نیكو و مفید است.

9 و از مباحثات نامعقول و نسب‌نامه‌ها و نزاعها و جنگهای شرعی اعراض‌نما زیرا كه بی‌ثمر و باطل است. 10 و از كسی كه از اهل بدعت باشد بعد از یك دو نصیحت اجتناب نما 11 چون میدانی كه چنین‌كس مرتّد و از خود ملزم شده در گناه رفتار میكند.

 

 

12 وقتی كه اَرتیماس یا تیخیكُس را نزد تو فرستم سعی كن كه در نیكوپولیس نزد من آیی زیرا كه عزیمت دارم زمستانرا در آنجا بسر برم. 13 زیناس خطیب و اَپلُس را در سفر ایشان به سعی امداد كن تا محتاج هیچ‌چیز نباشند. 14 و كسان ما نیز تعلیم بگیرند كه در كارهای نیكو مشغول باشند برای رفع احتیاجات ضروری تا بی‌ثمر نباشند. 15 جمیع رفقای من تو را سلام میرسانند و آنانی را كه از روی ایمان ما را دوست میدارند سلام رسان. فیض با همگی شما باد. آمین.

انجیل

دسته بندي: کتاب انلاین,کتاب عهد عتیق و جدید,
مطالب مرتبط :

ارسال نظر

کد امنیتی رفرش

مطالب تصادفي

مطالب پربازديد