فوج

اشعار هاتف اصفهانی
امروز یکشنبه 16 بهمن 1401
تبليغات تبليغات

دیوان هاتف اصفهانی

سید احمد حسینی متخلص به هاتف از شاعران قرن دوازدهم و دوران زندیه و افشاریه است.

وی درنیمهٔ اول قرن دوازدهم هجری در شهر اصفهان متولد شد. اصلیت وی از اردوباد

آذربایجان بوده است. وی در زادگاهش به کسب علوم متداول خاصه طب و حکمت پرداخت

و با آذر بیگدلی و صباحی بیدگلی و رفیق اصفهانی معاصر و معاشر...


 


 

دسته بندي: شعر,هاتف اصفهانی,

مطالب تصادفي

مطالب پربازديد