فوج

بدین جهت هرچند در مسیح كمال جسارت را دارم
امروز چهارشنبه 30 خرداد 1403
تبليغات تبليغات

انجیل_18- فِلیمون,philemon

18- فِلیمون

نویسنده: پولس

محل نگارش: روم

مربوط به تاریخ: ــــــــ

اتمام نگارش: 60 تا 61 د.م

 

1 پولس اسیر مسیح عیسی و تیموتاؤس برادر

به فِلیمون عزیز و همكار ما 2 و به اَپفِیة محبوبه و اَرخِپس هم سپاه ما و به جماعتی كه در خانه‌ات می‌باشد.

3 فیض و سلامتی از جانب پدر ما خدا و عیسی مسیح سرور با شما باد.

 

 

4 خدای خود را شكر میكنم و پیوسته تو را در دعاهای خود یاد می‌آورم. 5 چونكه ذكر محبت و ایمان تو را شنیده‌ام كه به عیسی سرور و به همة مقد‌ّسین داری 6 تا شراكت ایمانت مؤثّر شود در معرفتِ كاملِ هر نیكویی كه در ما است برای مسیح عیسی. 7 زیرا كه مرا خوشی كامل و تسلّی رخ نمود از محبت تو از آنرو كه دلهای مقد‌ّسین از تو ای برادر استراحت می‌پذیرند.

 

8 بدین جهت هرچند در مسیح كمال جسارت را دارم كه به آنچه مناسب است تو را حكم دهم 9 لیكن برای محبت سزاوارتر آنست كه التماس نمایم هرچند مردی چون پولِس پیر و الآن اسیر مسیح عیسی نیز می‌باشم. 10 پس تو را التماس میكنم دربارة فرزند خود اُنیسیمس كه در زنجیرهای خود او را تولید نمودم 11 كه سابقاَ او برای تو بی‌فایده بود لیكن الحال تو را و مرا فایده‌مند می‌باشد 12 كه او را نزد تو پس میفرستم. پس تو او را بپذیر كه جان من است. 13 و من میخواستم كه او را نزد خود نگاه دارم تا به عوض تو مرا در زنجیرهای انجیل خدمت كند 14 اما نخواستم كاری بدون رأی تو كرده باشم تا احسان تو از راه اضطرار نباشد بلكه از روی اختیار. 15 زیرا كه شاید بدین جهت ساعتی از تو جدا شد تا او را تا به ابد دریابی. 16 لیكن بعد از این نه چون غلام بلكه فوق از غلام یعنی برادر عزیز خصوصاَ به من اما چند مرتبه زیادتر به تو هم در جسم و هم درسرور. 17 پس هرگاه مرا رفیق میدانی او را چون من قبول فرما. 18 اما اگر ضرری به تو رسانیده باشد یا طلبی از او داشته باشی آنرا بر من محسوب دار. 19 من كه پولس هستم به دست خود می‌نویسم خود ادا خواهم كرد تا به تو نگویم كه به جان خود نیز مدیون من هستی. 20 بلی ای برادر تا من از تو در سرور برخوردار شوم. پس جان مرا در مسیح تازگی بده. 21 چون بر اطاعت تو اعتماد دارم به تو می‌نویسم از آن جهت كه میدانم بیشتر از آنچه میگویم هم خواهی كرد.

 

22 معهذا منزلی نیز برای من حاضر كن زیرا كه امیدوارم از دعاهای شما به شما بخشیده شوم. 23 اِپفراس كه در مسیح عیسی همزندان من است و مرقُس 24 و اَرِستَرخُس و دیماس و لوقا همكاران من تو را سلام میرسانند. 25 فیض سرور ما عیسی مسیح با روح شما باد آمین.

انجیل

دسته بندي: کتاب انلاین,کتاب عهد عتیق و جدید,
مطالب مرتبط :

ارسال نظر

کد امنیتی رفرش

مطالب تصادفي

مطالب پربازديد