فوج

ابوالحسن علی بن جولوغ سیستانی
امروز یکشنبه 16 بهمن 1401
تبليغات تبليغات

اشعار فرخي سيستاني_قصاید2

مرا سلامت روی تو باد ای سرهنگ//چه باشدار بسلامت نباشد این دل تنگ

دلم به عشق تو در سختی و عنا خو کرد//چنانکه آینه زنگ خورده اندر زنگ

ازین گریستن آنست امید من که مگر//به اشک من دل تو نرم گردد ای سرهنگ

دسته بندي: شعر,فرخی سیستانی,

فرخي سيستاني_قصاید1

بر آمد پیلگون ابری ز روی نیلگون دریا//چو رای عاشقان گردان چو طبع بیدلان شیدا

چو گردان گشته سیلابی میان آب آسوده//چو گردان گردباد تندگردی تیره اندروا

ببارید و زهم بگسست و گردان گشت بر گردون//چو پیلان پراکنده میان آبگون صحرا

دسته بندي: شعر,فرخی سیستانی,

اشعار فرخي سيستاني_ترجیحات و رباعیات

زباغ ای باغبان ما را همی بوی بهار آید//کلیدباغ ما را ده که فردامان به کار آید

کلید باغ را فردا هزاران خواستار آید//تو لختی صبر کن چندانکه قمری بر چنار آید

چواندر باغ تو بلبل به دیدار بهار آید//ترا مهمان ناخوانده بروزی صد هزار آید

دسته بندي: شعر,فرخی سیستانی,

فرخي سيستاني_قصایدو قطعات

ابوالحسن علی بن جولوغ سیستانی معروف به فرخی سیستانی از غلامان امیرخلف

بانو آخرین امیر صفاری بود. علی بن جولوغ، از سر ناچاری شعری در قالب قصیده

سرود و آن را « با کاروان حله» نام نهاد؛ و شعر را به عمید اسعد چغانی وزیر امیر

صفاری تقدیم کرد. معروف است که روز بعد علی بن جولوغ قصیده‌ای ....

دسته بندي: شعر,فرخی سیستانی,

مطالب تصادفي

مطالب پربازديد