فوج

هلالی جغتایی با شاه و درویش
امروز یکشنبه 16 بهمن 1401
تبليغات تبليغات

دیوان هلالی جغتایی2

عارضت هست بهشتی، که عیان ساخته اند//قامتت آب حیاتی که روان ساخته اند

این چه گلزار جمال ست، که بر قامت تو//از سمن عارضش و از غنچه دهان ساخته اند؟

لبت، آیا چه شکر ریخت که گفتار تو را..

دسته بندي: شعر,هلالی جغتایی,

دیوان هلالی جغتایی1

بدرالدین هلالی استرآبادی از بزرگترین شاعران اواخر قرن نهم و اوایل قرن دهم بوده است

که اصالتاً از ترکان حغتایی است. او در هرات متولد شده است و از ملازمان امیر علیشیر

نوایی بوده است. شهرت او در غزل است و مثنویهای شاه و درویش (شاه و گدا)، صفات

العاشقین و لیلی و مجنون او نیز معروف است. امیر عبیدالله خان ازبک او...

دسته بندي: شعر,هلالی جغتایی,

مطالب تصادفي

مطالب پربازديد