فوج

دیوان آتش دل (ضامن اصفهانی)
امروز یکشنبه 16 بهمن 1401
تبليغات تبليغات

دیوان آتش دل (ضامن اصفهانی)2

زینب چو دید بر سر نی رأس شاه دین***زد دست غم بسینه و گردید دلغمین

گفت ای شهید راه خدا وی شه مبین***با من بگو چگونه بریدند ز راه کین

رأسیکه فیض بخض مه و مهر و اختر است***رأسیکه عرش و فرش ز نورش منور است

رأسیکه ناز پرور زهرای اطهر است***رأسیکه راحت دل و جان پیمبر است


 


 

دسته بندي: شعر,ضامن اصفهانی,

دیوان آتش دل (ضامن اصفهانی)1

در دورانیکه صورت زیبا و فریبنده ی لذائذ ظاهری و زودگذر زندگانی بیش از بیش توجه افراد

بشر را جلب و از تفکر و تعمق بیشتر در امور دینی و معنوی باز داشته است و در راهیکه مسلماً

به تباهی منتهی خواهد شد میکشاند.کسانیکه بدنیائی بالاتر از دنیای مادیات ایمان دارند موظفند

هر جا به هر عنوان روزنه ی امیدی مشاهده نمودند آنرا گرامی و مغتنم شمارند...

دسته بندي: شعر,ضامن اصفهانی,

مطالب تصادفي

مطالب پربازديد