فوج

دیوان علامه ملا محمدمحسن فیض کاشانی
امروز یکشنبه 16 بهمن 1401
تبليغات تبليغات

محسن فیض کاشانی_پایان غزلیات و رباعیات

بیک نظر کندم دیده مبتلای کسی//ندیده است چو دیده کسی بلای کسی

خرابی دل من نیست جز زدیدهٔ من//که بسته باد چنین روزن از سرای کسی

ز دست دیده چه سازم مرا بجان آورد//کسی چگونه کشد روز و شب جفای کسی


 


دسته بندي: شعر, فیض کاشانی,

محسن فیض کاشانی_غزلیات600تا750

ترا بر من بودمنت که دادی قدرت آنم//چو دور از من نهٔ یا رب مرا مپسند دور از خود

بنزدیکیت جمعم کن که دور از تو پریشانم//چو بی یادم نمیباشی مرا بی یاد خود مگذار

بیاد خود کن آبادم که بی یاد تو ویرانم//دلی دارم پراکنده که هر جزویش در جائیست

دسته بندي: شعر, فیض کاشانی,

محسن فیض کاشانی_غزلیات300تا450

گر خون دل از دیده روان شد شده باشد//رازی که نهان بود عیان شد شده باشد

گر پرده بر افتاد ز عشاق بر افتد//ور حسن تو مشهور جهان شد شده باشد

دین و دل و عقلم همه شد در سر کارت//جان نیز اگر بر سر آن شد شده باشد

دسته بندي: شعر, فیض کاشانی,

مطالب تصادفي

مطالب پربازديد