فوج

اسدی توسی
امروز یکشنبه 16 بهمن 1401
تبليغات تبليغات

اسدي توسي(گرشاسپ نامه)3

(nwmk.ir)چـــــــــــو در کشورش پهلوان سپاه//در و دشت زد خیمه بـی‌راه و راه

نویسنده را گفت هین خامه گیـــــــر//به خاقان، یکی نامه کن بــر حریر

بخوانش بــــــــه فرمانبری پیش باز//بگو باژ بپذیر، یا رزم ســـــــــــاز


 


 

دسته بندي: شعر,اسدی توسی,

گرشاسپ نامه(اسدی توسی)2

ز ملاّح گرشاسب پرسید و گفت//که این حصن را چیست اندر نهفت

چنین گفت کاین حصن جایی نکوست//ستودان فرّخ سیامک در اوست

بُنش بر ز پولاد ارزیز پوش//برآورده دیوارش از هفت جوش

دسته بندي: شعر,اسدی توسی,

گرشاسپ نامه(اسدی توسی)

ابونصر علی بن احمد اسدی توسی شاعر ایرانی قرن پنجم هجری و سرایندهٔ اثر حماسی

گرشاسپ‌نامه است. وی به نقل مجمع الفصحاء در سال ۴۶۵ هجری درگذشت. آرامگاه

وی در تبریز است. اسدی نظم گرشاسپ‌نامه را در سال ۴۵۸ هجری قمری به پایان

رساند. گرشاسپ‌نامه در میان آثاری که به پیروی از شاهنامهٔ فردوسی ...

دسته بندي: شعر,اسدی توسی,

مطالب تصادفي

مطالب پربازديد