فوج

اشعار صادق سرمد
امروز یکشنبه 16 بهمن 1401
تبليغات تبليغات

اشعار صادق سرمد

سید صادق سرمد متخلص به سرمد ، فرزند سید محمد علی از شاعران نام دار معاصر

ایران بوده است ، ولی سیر روزگار چنان چرخیده که نسل جدید با او آشنا ندارد. اگر چند

شعری از او، گاه و بی گاه، بر سر زبان ها هست ، کسی اسم سراینده را نمی داند،

ولی اگر هم بداند از چند و چون زندگی او آگاه نیست؛ و چنین است که...

دسته بندي: شعر,صادق سرمد,

مطالب تصادفي

مطالب پربازديد