فوج

میرزا یحیی مدرس اصفهانی
امروز یکشنبه 16 بهمن 1401
تبليغات تبليغات

دیوان یحیی3

ای پریوش ز خال نقطه بر گل زدی***طعنه بر مشگ ناب از قرنفل زدی
روی آب حیات خضر سان پل زدی***عقده ها بر دل از زلف و کاکل زدی
رشگ سوری شدی تاب سنبل زدی***کردی از زلف فاش در گلی سنبلی


 


دسته بندي: شعر,یحیی اصفهانی,

دیوان یحیی2

المنة لله که بتأیید الهی***گردید برون یویس چرخ از دل ماهی
وز مجلس اندوه و کرب یوسف چاهی***باز آمد و بنهاد بسر افسر شاهی
ای یار خطاکار من ای ترک سپاهی***ها بر سپه غم کنم از باده مسلط
رخساره فروشست بمی راهب دیری***برداشت سر از خواب گران سنگ عزیری

دسته بندي: شعر,یحیی اصفهانی,

دیوان یحیی1

یکی از نوابغ علم و ادب در قرن اخیر فیلسوف بزرگ و دانشمند سترک عالم ربانی میرزا یحیی

مدرس اصفهانی بود که زبان از تقریر و قلم از تحریر شرح فضائل او عاجز است.مرحوم مدرس

در کلیّه علوم ادبیّه و فقه و اصول استاد و در انواع حکمت از اشراقی و مشائی و ریاضی یگانه

دوران و مخصوصا در علوم غریبه و فلکیّات متبحر و متخصص بود و ...

دسته بندي: شعر,یحیی اصفهانی,

مطالب تصادفي

مطالب پربازديد