فوج

دیوان اشعار اوحدالدین انوری
امروز یکشنبه 16 بهمن 1401
تبليغات تبليغات

دیوان اشعار اوحدالدین انوری_غزلیات

بیا ای جان بیا ای جان بیا فریاد رس ما را****چو ما را یک نفس باشد نباشی یک نفس ما را
ز عشقت گرچه با دردیم و در هجرانت اندر غم****وز عشق تو نه بس باشد ز هجران تو بس ما را
کم از یک دم زدن ما را اگر در دیده خواب آید****غم عشقت بجنباند به گوش اندر جرس ما را
لبت چون چشمهٔ نوش است و ما اندر هوس مانده****که بر وصل لبت یک روز باشد دسترس ما را


 


 

دسته بندي: شعر,اوحدالدین انوری,

دیوان اشعار اوحدالدین انوری_قصیده501تا208

آیت مجد آیتی است مبین****منزل اندر نهاد مجدالدین
سید و صدر روزگار که هست****ز آل یاسین چو از نبی یاسین
میر بوطالب آنکه مطلوبش****نیست در ملک آسمان و زمین
آنکه در شان او ثنا منزل****وانکه در ذات او کرم تضمین

دسته بندي: شعر,اوحدالدین انوری,

دیوان اشعار اوحدالدین انوری_قصیده100تا150

بر من آمد خورشید نیکوان شبگیر****به قد چو سرو بلند و برخ چو بدر منیر
هزار جان لب لعلش نهاده بر آتش****هزار دل سر زلفش کشیده در زنجیر
گشاده طرهٔ او بر کیمن جانها دست****کشیده غمزهٔ او در کمان ابرو تیر
بدین صفت به وثاق من اندر آمده بود****چنان که آمده بی‌اختیار و بی‌تدبیر

دسته بندي: شعر,اوحدالدین انوری,

دیوان اشعار اوحدالدین انوری_قصیده50تا100

خدایگانا سال نوت همایون باد****همیشه روز تو چون روز عید میمون باد
به گرد طالع سعدت که کعبهٔ فلکست****هزار دور طواف سعود گردون باد
چنانکه رای تو بر امن و عدل مفتونست****زمانه بر تو و بر دولت تو مفتون باد
جهان عمارت و تسکین به رای و عدل تو یافت****همیشه هم به تو معمور باد و مسکون باد

دسته بندي: شعر,اوحدالدین انوری,

مطالب تصادفي

مطالب پربازديد