فوج

بیدل دهلوی - 3
امروز یکشنبه 19 مرداد 1399
تبليغات تبليغات

دیوان بیدل دهلوی_غزلیات901تا1100

خجلم ز حسرت پیریی که ز چشم تر نکشد قدح****ستم است داغ خمار شب به دم سحر نکشد قدح
ز شرار کاغذم آب شد تب و تاب عشرت میکشی****که به فرصت مژه بستنی‌کسی اینقدر نکشد قدح
ندمید یک گل ازین چمن که ندید عبرت دلشکن****به‌کجاست فال طرب زدن‌که به دردسر نکشد قدح
ز بنای عالم رنگ و بو اثرثبات طرب مجو****که درین چمن ز می وفا گل بی‌جگرنکشد قدح

دسته بندي: شعر,دیوان بیدل دهلوی,

دیوان بیدل دهلوی_غزلیات750تا900

خواب را‌در دیدهٔ حیران عاشق بار نیست****خانهٔ خورشید را با فرش مخمل‌کار نیست
عشق مختار است با تدبیر عقلش‌کار نیست****این‌کنم یا آن‌کنم شایستهٔ مختار نیست
شعلهٔ آواز ما در سرمه بالی می‌زند****شمع را از ضعف رنگ ناله در منقار نیست
حسن یکتایی وآغوش دویی، رهم است وهم****تا تو از آیینه می‌یابی اثر دیدار نیست

دسته بندي: شعر,دیوان بیدل دهلوی,

دیوان بیدل دهلوی_غزلیات601تا750

در جنونم موی سر سامان راحت چیده است****خاک این صحرا لب خش‌که را لیسیده است
تاگل محرومی ازگلزار وصلت چیده است****سایهٔ بیدی سراپای مرا پوشیده است
سخت بیدردی‌ست دست‌از دامنت برداشتن****همچو شمع‌کشته در چشمم نگه خوابیده است
تا مرا عشقت چو شبنم دیدهٔ بی‌خواب داد****خون من رنگی به روی برگ‌گل خوابیده است
عاقبت خواهم به‌آن الفت‌سرا محمل‌کشید****ازگداز دل گلابی بر رخم پاشیده است

دسته بندي: شعر,دیوان بیدل دهلوی,

دیوان بیدل دهلوی_غزلیات450تا600

چون حبابم الفت وهم بقا زنجیرپاست****خانه بر دوش طبیعت را هوا زنجیر پاست
درگرفتاریست عیش دل‌که مجنون تو را****مطرب ساز طرب‌کم نیست تا زنجیر پاست
چون‌کنم جولان به‌کام دل‌که با چندین طلب****از ضعیفیها چواشکم نقش پا زنجیرپاست
طاقتی‌کو تاکسی سر منزلی آرد به دست****هرکجا رفتیم سعی نارسا زنجیرپاست

دسته بندي: شعر,دیوان بیدل دهلوی,

دیوان بیدل دهلوی_غزلیات300تا450

ای آینهٔ حسن تمنای تو جانها****اوراق‌گلستان ثنای تو زبانها
بی‌زمزمهٔ حمد تو قانون سخن را**** افسرده چو خون رگ تار است بیانها
از حسرت گلزار تماشای تو آبست**** چون شبنم‌گل آینه در آینه‌دانها
بی‌تاب وصال است دل اما چه توان‌کرد**** جسم است به راهت‌گره رشتهٔ جانها

دسته بندي: شعر,دیوان بیدل دهلوی,

مطالب تصادفي

مطالب پربازديد