فوج

دیوان کلیات مولانا وحشی کرمانی
امروز چهارشنبه 07 مهر 1400
تبليغات تبليغات

خلد برین_ وحشی بافقی4

عجب دردیست خو با کام کردن//به نا گه زهر غم در جام کردن

به سر بردن به شادی روزگاران//به ناگه دور افتادن ز یاران

عجب کاریست بعد از شهریاری//در افتادن به مسکینی و خواری

دسته بندي: شعر,وحشی کرمانی,

خلد برین_ وحشی بافقی3

چنین از یاری کلک جوانبخت//نشیند شاه بیت فکر بر تخت

که مدتها بهم منظور و ناظر//طریق مهر می کردند ظاهر

نه بی هم صبر و نی آرامشان بود//همین دمسازی هم کارشان بود

دسته بندي: شعر,وحشی کرمانی,

خلد برین_ وحشی بافقی2

دبیر مکتب نادر بیانی//چنین گوید ز پیر نکته دانی

که مکتبخانه ای گردید تعیین//چه مکتب، خانه ای پر لعبت چین

گلستانی ز باد فتنه رسته//در او از هر طرف سروی نشسته

دسته بندي: شعر,وحشی کرمانی,

خلد برین_ وحشی بافقی1

خامه برآورد صدای صریر//بلبلی از خلدبرین زد صفیر

خلدبرین ساحت این گلشن است//خامه در او بلبل دستان زن است

بلبل این باغ پرآوازه باد//دم به دمش زمزمه ای تازه باد

دسته بندي: شعر,وحشی کرمانی,

مطالب تصادفي

مطالب پربازديد