فوج

دیوان اشعار اوحدالدین انوری - 2
امروز یکشنبه 19 مرداد 1399
تبليغات تبليغات

دیوان اشعار اوحدالدین انوری_قصیده1تا50

سپهر رفعت و کوه وقار و بحر سخا****علاء دین که سپهریست از سنا و علا
خلاصهٔ همه اولاد خاندان نظام****خلاصهٔ به حقیقت خلاصهٔ به سزا
نظام داد مقامات ملک را به سخن****چنانکه کار مقیمان خاک را به سخا
خدایگان وزیران که در مراتب قدر****برش سپهر بود چون بر سپهر سها
شکسته طاعت او قامت صبی و مسن****ببسته قدرت او گردن صباح و مسا

دسته بندي: شعر,اوحدالدین انوری,

دیوان اشعار اوحدالدین انوری_قطعات300تا491

اگر به رنج ندارد اجل نجیب‌الدین****که هیچ رنج مبادش ز عالم بدکیش
به پاره‌ای سیهی بر سرم نهد منت****به شرط آنکه دگر دردسر نیارم بیش
به وقت خواندن این قطعه دانم این معنی****به گوشهٔ دل او بگذرد که ای درویش
دل من از سیهی دادن تو سیر آمد****دل تو سیر نگشت از سپیدکاری خویش

دسته بندي: شعر,اوحدالدین انوری,

دیوان اشعار اوحدالدین انوری_قطعات150تا300

طاعت پادشاه وقت به وقت****هرکه در بندگی بجای آرد
رحمت سایهٔ خدای برو****سایهٔ رحمت خدای آرد
خاصه آن پادشا که چترش را****بخت با سایهٔ همای آرد
ستراعلی جلال دولت و دین****که اگر سوی سد ره رای آرد
جبرئیل از پی رکاب رویش****نوبتی بر در سرای آرد

دسته بندي: شعر,اوحدالدین انوری,

دیوان اشعار اوحدالدین انوری_قطعات1تا150

انوری ابیوردی، اوحدالدین، محمد ( ملیت: ایرانی قرن:6)
(وف ح 585 ق)، دانشمند، منجّم و شاعر، متخلص به انوری. در مهنه از توابع ابیورد

متولد شد. ابتدا در مدرسه‌ی منصوریه‌ی طوس به تحصیل علوم مختلف پرداخت. در

فلسفه، ریاضیات، نجوم، هیئت، علوم معقول و منقول و شاعری دست...

دسته بندي: شعر,اوحدالدین انوری,

مطالب تصادفي

مطالب پربازديد